Historia

Historia

Fröknagården är en av de större gårdar, som kan urskiljas på 1600-talskartorna. På 1667 års bataljförteckning har Erik Dahlberg tecknat en husklunga om tre gårdar på nästes mitt med det läge Fröknagården har. De ligger på ömse sidor av vägen från fästningen till Rödaled, nuvarande Näsbychaussén.

I slutet av 1600-talet hette ägaren Anton Cortmeijer, inflyttad tysk köpman med huvudsäte vid Lilla Torg. Sannolikt var det han som byggde den första större mangårdsbyggnaden i korsvirke och i en våning. Byggnaden var 55 ½ alnar (=33,3m) lång, 19 ½ alnar (=11,7m) bred och 5 ½ alnar (3,3m) hög och inredd till 4 förstugor, 5 större och 7 mindre rum samt 2 loftsrum över hela byggnaden. Byggnaden låg söder om nuvarande Fröknagården. Den förstördes helt vid den stora Näsbybranden 1881. Tillhörande trädgård var stor och innehöll år 1856 120 fullvuxna fruktträd. Här uppfördes Näsbys första skola, som 1905 ersattes av ”Gamla skolan”, den som fortfarande finns kvar på Näsbychaussén 97.

Fröknagården finns också upptagen på en karta från 1702 över Näsby. Ägoregistret tar upp Anthon Cortmaijer som ägare. Under den period Christianstad härbärgerade den polske landsflyktige kungen Stanislaus I med familj och hov (1711-1714) var den kungliga jägeristaden förlagd till Fröknagården. Stanislaus ena tonårsdotter Maria, som ofta vistades här, blev år 1725 Frankrikes drottning genom giftermål med Ludvig XV. Vid Anthon Cortmeijers död övertog mågen Hoffmeister gården.

År 1738 köptes gården av kommendanten i Christianstad Axel Gyllenlood (1673-1743), hans vackra gravsten med adelsvapen står sedan 1928 vid Heliga Trefaldighetskyrkans sydvästra yttersida. Efter hans död 1743 bodde hans fyra ogifta döttrar kvar på gården till 1790. Sonen, som var jurist, dog redan 1756, en dotter Sophia Juliana blev gift med kapten P A Klint, som efter Cortmeijers död år 1743 övertog gården. De ogifta döttrarna Charlotta Lovisa (1717-91), Anna Maria (1718-79), Ulrika (1726-96) och Axela Johanna (1729-52) bodde kvar. Det var under denna period som gården i folkmun fick namnet Fröknagården. Fröken var en titel som var förbehållen adelsdöttrar. Gården såldes på auktion 1797 till sjökaptenen och handelsmannen Salomon Fredrik Cedergren, som hade kvar den till sin död år 1801, varefter änkan Helena var ägare till år 1835. Nästa ägare var Hans Jeppsson, som för 16 650 Riksdaler köpte den gård han tidigare arrenderat. Han gick till eftervärlden under öknamnet ”Snål-Hans”. Det var sonen Jeppa Hansson, som byggde den nuvarande huvudbyggnaden på Fröknagården. Byggnationen startade redan år 1880, men det nya bostadshuset blev ”betydligt skadat” vid den stora Näsbybranden och färdigställdes först år 1882.

Axel Olin köpte sedan gården år 1900 och drev den som lantbruk fram till sin död 1951 då gården sedan såldes till kommunen.

Gården drevs sedan som företagshotell och huserade även militärmusiken fram till tidigt 70-tal då Kristianstad fick sin första fritidsgård. Den verksamheten pågick fram till 2005.

2009 tog jag Anna & min man Kenneth över Fröknagården och sedan dess har huset genomgått en omfattande restaurering och renovering för att idag återigen lysa i sin forna glans, men nu som Annas Hotell.

2011-01-11 Annas Hotell välkomnade gäster!

2011 fick vi Kristianstad Kommuns Byggnadsmiljöpris för vår insats att återställa Fröknagården för framtida generationer.

Byggnadsnämnden, som fattade beslutet har i sin motivering angett:

Fröknagården har anor från en gårdsanläggning på 1600-talet och är ett exempel på en byggnad som vittnar om stadsdelens historia och samtidigt bidrar till mångsidigheten i dagen Näsby. Den vackra byggnaden från sent 1800-tal har med kärlek och varsamhet omvandlats till ett modernt hotell. Det inre har förnyats med stor respekt för byggnadens karaktär, rumssamband och ursprungliga detaljer. Byggnadens yttre har också fått ny glans, bland annat genom ett väl utfört putsarbete och renovering av fönster och dörrar. Med tanke på Fröknagårdens centrala läge i stadsdelen medför detta arbete ett värdefullt miljöskapande mervärde för både besökare och invånare.

Arbetet har utförts i samråd med Regionmuseet.

NYHETSBREV


You are now subscribed